Warszawa, dn. 14 grudnia 2016 roku

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy o przekształceniu firmy MERRE Krzysztof Bogusz polegającym na przeniesieniu jej aktywów do nowo powołanej spółki prawa handlowego pod firmą MERRE PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku spółka MERRE PL Sp. z o.o. staje się następcą firmy MERRE Krzysztof Bogusz i przejmuje całość jej praw i obowiązków.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych w Państwa ewidencjach oraz odpowiednie zmiany w umowach.

Zmianie ulegają: nazwa firmy, NIP i Regon.
Pozostają niezmienione: adres firmy, dane kontaktowe i rachunek bankowy.

Dane nowego podmiotu są następujące:

 

MERRE PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(w skrócie: MERRE PL Sp. z o.o.)
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa
NIP: 5272786158

 

Regon: 365842006
KRS: 0000646370

 

konto: 30 1750 0009 0000 0000 0160 9173
telefony: +22 6632321, +22 4245091
faks: +22 2139065
główny adres e-mail: merre@merre.pl

Krzysztof Bogusz
Prezes zarządu

Załącznik: Wypis z KRS