baner+logo_merre

Wybierz swój język

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


…………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)


MERRE PL Sp. z o.o.
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja / My(*)………………………………………niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………… umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………… umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy1 / odbioru2(*) …………………………………………………………………
…………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersjipapierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do działania witryny, inne zapewniają wygodę użytkownikowi.

Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Pamiętaj, że jeśli się nie zgodzisz, pewne funkcje witryny nie będą już dostępne.